[online, 4 x 15.00 – 19.00] Certified Management 3.0 Foundation Online Workshop

management30-szkolenie-banner

Czekają na Ciebie cztery intensywne sesje 5,6,13 i 14 kwietnia w godzinach 15.00 – 19.00.

Będzie to czas pełen inspiracji oraz poznawania nowych praktyk i narzędzi z zakresu nowoczesnego zarządzania. Obowiązkowy punkt na drodze rozwoju każdego Managera i wszystkich osób zaangażowanych w budowę zwinnych organizacji.

Dlaczego?

Wdrażając zwinne metody i praktyki (np. Scrum czy Kanban), często napotykamy na podobne i powtarzalne problemy oraz ograniczenia. W wielu przypadkach są one związane z brakiem równoległej transformacji w obszarze zarządzania całą organizacją. Wiele takich zmian kończy się niestety porażką. Wpływa na to m.in. hierarchiczny sposób zarządzania, który spowalnia lub ogranicza efekty wdrażanej zwinności.

Agile u nas nie działa…” – te słowa padają wówczas na korytarzach i podczas spotkań.  

Jak to zmienić?

Pryncypia i praktyki Management 3.0 są naturalnym uzupełnieniem zwinnych transformacji. Dzięki ich wdrożeniu organizacja staje się naturalnym środowiskiem do efektywnego implementowania zwinności w wytwarzaniu i zarządzaniu produktami.

Kiedy wdrożymy Scruma, nie będę już potrzebny...” – te słowa z kolei słyszę od kadry zarządzającej, niepewnej swojej roli w nowym status quo.

Czy to prawda?

Zwinność działa w organizacjach, gdzie kadra zarządzająca bierze czynny udział w transformacji. Management 3.0 inspiruje i pokazuje, w jaki sposób zmienić rolę Managera w zwinnej organizacji. Ma to swój praktyczny wymiar poprzez 6 perspektyw zarządzania zgodnych z Management 3.0.

Rozmawiając z Pracownikami i Managerami wielu organizacji, zawsze zadajemy im pytanie jak chcieliby, żeby wyglądała ich zwinna organizacja? Otrzymujemy odpowiedzi, które koncentrują się wokół:

 • zaangażowania i motywacji pracowników,
 • stawiania ambitnych celów i dążenia do innowacji,
 • regularnego i wartościowego feedbacku,
 • nauki i rozwoju poprzez wykonywane zadania,
 • bezpośredniej komunikacji i pracy zespołowej.

Osiągniecie takiej wizji organizacji jest możliwe, a niezbędnych wskazówek w tym zakresie dostarcza podejście Management 3.0. Co więcej, otrzymujemy gotowe narzędzia do wprowadzenia poznanej wiedzy w praktyce. Uczestnicy naszych szkoleń wykorzystują poznane narzędzia i praktyki już pierwszego dnia po szkoleniu!

Podczas dwudniowego certyfikowanego szkolenia poruszamy wiele inspirujących aspektów pracy w nowoczesnej organizacji, popierając teorię praktyką.

Szkolenie prowadzone jest przez praktyków, dlatego każdy moduł omawiany jest z wykorzystaniem przykładów. Na co dzień eksperymentujemy, dlatego nie zapominamy także o dzieleniu się naszymi… porażkami! 

Management 3.0 to merytoryczne treści oraz zbiór konkretnych narzędzi. Duża dawka inspiracji i wskazówek, które pozwolą Ci zbudować organizację, która posiada zwinną kulturę, stawia na motywację i rozwój pracowników oraz wspiera samoorganizację.

 • Zarządzanie i przywództwo. Dowiesz się, jak zmienia się funkcja przywództwa i kto zarządza w organizacji 3.0. Czy dobrze znana koncepcja servant-lidershipu wystarczy? Wspólnie znajdziemy odpowiedź na to pytanie.
 • Myślenie złożone. Dowiesz się, dlaczego rzeczy nie są łatwe, a 8 wskazówek, które otrzymasz, pomoże Ci radzić sobie ze złożonością. Teoria złożoności nie musi być wcale trudna.
 • Motywacja i zaangażowanie. Wykorzystamy model CHAMPFROGS do rozpoznawania tego, co motywuje pracowników w Twojej organizacji. Pomożemy Ci rozpocząć pracę z motywacją wewnętrzną dzięki technice Moving Motivators.
 • Nagrody. System nagród nie musi opierać się tylko o finanse. 6 zasad nagradzania pomoże Ci wymyślić sposób, który wykorzystasz w swoje organizacji. My pokażemy Ci Kudo Cards oraz Happiness Door.
 • Delegowanie i umocowanie. Temat samoorganizacji budzi od lat wiele kontrowersji. Obalimy mity z tym związane i pokażemy Ci, jak możesz budować samoorganizację, wykorzystując 7 poziomów delegowania. Poznasz także technikę Delegation Poker oraz Delegation Board.
 • Wartości i kultura. Kultury nie da się zbudować z dnia na dzień. Co więc można zrobić? Na przykładach pokażemy, jakie działania możemy wykonywać każdego dnia. Spojrzymy na kultur z punktu widzenia Pracownika oraz Managera, a także specjalisty HR.
 • Metryki i OKRy. Ustalanie celów oraz mierzenie postępów w ich realizacji to popularny temat nie tylko w zwinnych organizacjach. Doświadczysz zalet stosowania podejścia OKR, tworząc swoje własne zwinne cele. Dowiesz się, jak i po co mierzyć stosując 12 zasad tworzenia metryk.
 • Nauka i Rozwój kompetencji. Dowiesz się, w jaki sposób wykorzystać potencjał zespołu w procesie rozwoju kompetencji. Wykorzystasz matrycę kompetencji zespołu jako narzędzie do budowania wskroś-funkcjonalności.
 • Sukces i porażka. Czy wiesz, że porażki można także celebrować? Pokażemy Ci, w jaki sposób wykorzystać narzędzie Celebration Grid, żeby efektywnie wyciągać wnioski i uczyć się na sukcesach, błędach i eksperymentach. Podpowiemy także, od czego zacząć wdrażanie Management 3.0 w Twojej organizacji.

Pytania, na które znajdziesz odpowiedź podczas szkolenia

 • Czym różni się organizacja 3.0 od 2.0, 1.0?
 • Jaka jest rola managera w zwinnej organizacji?
 • Dlaczego rzeczy nie są łatwe? Czym jest złożoność?
 • W jaki sposób tworzyć warunki dla samoorganizacji, żeby nie przerodziła się w chaos?
 • W jaki sposób rozwijać ludzi i zespoły? Jak zwiększyć przepływ wiedzy?
 • W jaki sposób definiować cele w nowoczesnej organizacji tak aby inspirowały i rozwijały?
 • Jak i dlaczego delegować?
 • W jaki sposób budować kulturę organizacji i zwiększać zaangażowanie pracowników?
 • W jaki sposób oddziaływać na motywację pracowników?
 • Czy i w jaki sposób można przejrzyście wynagradzać współpracowników?
 • Co to znaczy lepszy feedback?
Regular

2200 zł netto + 23% VAT

 • Szkolenie online wraz z materiałami po szkoleniowymi

Szkolenie #online

Szkolenie odbędzie się w formie online. Naszą główną zasadą podczas takiej formy pracy jest jak najwyższe zaangażowanie uczestników, żeby przenieść możliwie jak najwięcej korzyści szkolenia na sali szkoleniowej do świata wirtualnego. Nie odtwarzamy jedynie klasycznych szkoleń, ponieważ forma online stwarza nam nowe wyjątkowe możliwości. Wiele z wykorzystanych podczas szkolenia ćwiczeń, narzędzi i praktyk wykorzystasz później podczas pracy w swojej organizacji.

Podczas prowadzenia szkolenia wykorzystamy takie narzędzia jak Mural oraz Zoom. Materiały szkoleniowe otrzymasz w postaci elektronicznej.

Kogo szczególnie zapraszamy?

 • Liderów i Managerów na każdym szczeblu organizacji
 • Członków zwinnych zespołów
 • Scrum Masterów oraz Agile Coachów
 • Członków zespołów HR
 • Członków zespołów transformacyjnych
 • Konsultantów
 • Osoby zainteresowanie tematem nowoczesnego zarządzania

Certyfikacja

Szkolenie posiada akredytowany program i jest prowadzone przez certyfikowanych facylitatorów Management 3.0. Dzięki temu, Twoje aktywne uczestnictwo w dwudniowym warsztacie zaowocuje zdobyciem certyfikatu Management 3.0 wliczonego w cenę szkolenia.

The Regular ticket sales has ended!

Data

kwi 05 - 13 2023
Zakończone!

Więcej informacji

Rezerwuj

Lokalizacja

online
Rezerwuj
Kod QR